Fantezi Aletlerinin Cinsellik İçin Önemi

Fantezi Oyuncaklarının Cinsellik İçin Önemi

Fantezi oyuncaklarını, çiftler ilişkilerinde heyecan yaratmak ve cinsel fantezilerini tatmin etmek için kullanır. Kadın ve erkeğin birlikte partneri ile kullanabileceği çok sayıda fantezi oyuncakları vardır. Kelepçe, masaj yağları, vipratör, dildo gibi aletler cinselliğin önemi ve cinsel ilişkinin tatmini açısından fayda sağlamaktadır. Kadın ve erkeğin orgazmını kolaylaştıran bu tür oyuncaklar ile kadın ve erkek bireylerin vücutları uyarılmaktadır. Cinsel yaşamı şekillendiren etkenlerden biri de fantezi oyuncaklarıdır. Mutlu bir ilişki açısından fantezi oyuncakları şarttır.

Fantezi Aletlerinin Cinsel Birliktelik İçin Önemi

Fantezi aletleri, erkek ve kadının cinsel arzusunu daha fazla körüklemektedir. Bir ilişkide cinselliğin ikinci plana atılması veya önem verilmemesi ilişkiyi zayıflatır ve bitirir. Cinselliğin sıkıcı bir birleşmeden ibaret olmaması için fantezi aletlerine yer verilmeli ve yatakta bu gibi sürprizlere açık olunmalıdır. Fantezi aletlerinin cinsel ilişki esnasında kullanılması, çiftleri birbirlerine yakınlaştırır ve aralarındaki bağı güçlendirir. Cinsel birleşmenin, erkek ve kadının hayatında önemli parça haline gelmesi sebebi ile cinsel istekleri fantezi aletleri ile süslemek şart hale gelmiştir.

Erkek Bireylerde Cinsel Tiksinme Bozukluğu

Erkek bireylerde az görülen cinsel tiksinme bozukluğunda, erkek birey cinsel ilişki kurmaktan kaçınır veya birey cinsel ilişkiden tiksinti duyar. Bunun dışında olan cinsel faaliyetlerin tiksinti veriyor olması veya bulunmaması gerekmemektedir. Birey pornografik malzemeler ile ya da mastürbasyon ile uyarılıyor olabilir. Antalya cinsel hayatı bakımından erkeklerin kadınlara oran ile daha az cinsel tiksinme yaşadığı belirtilmiştir.

Erkek Bireylerdeki Cinsel Tiksinme Bozukluğunda Sıklık

Erkeklerde cinsel tiksinti bozukluğunun ne kadar sık olduğu bilinmemektedir. Erkek bireylerde kadınlara nazaran daha az görülmektedir.

Erkek Bireylerde Cinsel Tiksinme Bozukluğunun Nedenleri

Arzu bozukluğunda geçerli sebepler ile aynıdır fakat tiksinti bozukluğunda söz konusu olan etmenler genelde şiddet içermektedir veya cinsel travmalar ile cinsel taciz, cinsel kimlik karmaşasında daha sıkça rastlanmaktadır. Arzu bozukluğu yapan sebeplere ek, aşağıdaki etmenler de söz konusu olmaktadır;

– Cinsellik travmaları,
– Cinsellik korkuları,
– Cinsellik fobileri,
– Cinsel yönelim ve kimlik problemleri,
– Eşin reddi,
– Ağır bireysel problemler.

Cinsel Tiksinme Bozukluğunun Tedavisi

Tedavide ana madde tiksintiye neden olan etmenlerin bulunarak çözümlenmesi veya ortadan kaldırılmasıdır.

Erkeklerde Cinsel Yönelim Ve Kimlik Problemleri.

Erkeklerde Cinsel Yönelim Ve Kimlik Problemleri

Kimi erkekler eşcinsel olmalarına rağmen, bunun farkında olup evlenirler. Bunun haricinde karşı cins ile ilişki kurarlar. Etrafa kamufle olma isteği veya aileden gizleme hedefi ile bu biçim bir hayatı seçen erkek, genç yaşlar içerisinde fiziksel uyarılarının veya fantezilerinin yardımı ile kadınla cinsel ilişki kurarlar. Erkekler antalya cinsel hayatı içerisinde karmaşık duygulardadır.

Erkek Bireylerdeki Cinsel Duygu Karmaşası

Erkekler eşleri ile ilişki içerisinde iken erkek bireyleri düşünerek orgazm olabilir. Fakat bu bir süre sonra ortadan kalkar ve bu istek azalır. Kimi zaman bazı erkekler eşcinsel olduklarını kabul edemez ve bu isteklerini bastırır. Bununla beraber hissettiklerinin tam tersi hareketler sergilerler.

Erkeklerdeki Bu Karmaşa Ne Kadar Devam Eder?

Erkekler eşcinsel olduklarını kabul etmez ve bu duruma karşıt bir şey yaparsa bu karmaşa süreklilik gösterir. Bireyin kadın ile evlenip cinsel ilişkide bulunması, eşcinselliğe karşı davranmak gibi birçok davranış bu karmaşayı sürdürecektir. Bu yüzden erkek bireyleri bu durum karşısında kendilerine dürüst olmaları oldukça önemlidir. Cinsel yaşamda mutsuzluk birçok bireyi olumsuzluğa sürükleyecektir.