Erkek Bireylerde Cinsel Tiksinme Bozukluğu

Erkek bireylerde az görülen cinsel tiksinme bozukluğunda, erkek birey cinsel ilişki kurmaktan kaçınır veya birey cinsel ilişkiden tiksinti duyar. Bunun dışında olan cinsel faaliyetlerin tiksinti veriyor olması veya bulunmaması gerekmemektedir. Birey pornografik malzemeler ile ya da mastürbasyon ile uyarılıyor olabilir. Antalya cinsel hayatı bakımından erkeklerin kadınlara oran ile daha az cinsel tiksinme yaşadığı belirtilmiştir.

Erkek Bireylerdeki Cinsel Tiksinme Bozukluğunda Sıklık

Erkeklerde cinsel tiksinti bozukluğunun ne kadar sık olduğu bilinmemektedir. Erkek bireylerde kadınlara nazaran daha az görülmektedir.

Erkek Bireylerde Cinsel Tiksinme Bozukluğunun Nedenleri

Arzu bozukluğunda geçerli sebepler ile aynıdır fakat tiksinti bozukluğunda söz konusu olan etmenler genelde şiddet içermektedir veya cinsel travmalar ile cinsel taciz, cinsel kimlik karmaşasında daha sıkça rastlanmaktadır. Arzu bozukluğu yapan sebeplere ek, aşağıdaki etmenler de söz konusu olmaktadır;

– Cinsellik travmaları,
– Cinsellik korkuları,
– Cinsellik fobileri,
– Cinsel yönelim ve kimlik problemleri,
– Eşin reddi,
– Ağır bireysel problemler.

Cinsel Tiksinme Bozukluğunun Tedavisi

Tedavide ana madde tiksintiye neden olan etmenlerin bulunarak çözümlenmesi veya ortadan kaldırılmasıdır.

  

Yorum Yazın