Kadınlarda Cinsel Tiksinme Bozukluğu

Antalya cinsel hayatı kadınlarda bu bozuklukta, cinsel ilişkide bulunmaktan kaçınma duygusu oluşur. Cinsellikten tiksinti duyacak şekilde rahatsızlık duyar ve çoğu zaman beraber cinsel ilişki kurmamak adına bahaneler bulur. Karın ağrısı, baş ağrısı bunlara örnek verilebilir.

Kadınlarda Cinsel Tiksinme Bozukluğu Sıklığı

Kadınlarda cinsel tiksinme bozukluğu diğer cinsel işlev bozukluğuna göre daha nadir görülür.

Kadınlarda Cinsel Tiksinme Bozukluğu Sebepleri

Kadınlarda cinsel tiksinmenin sebepleri arasında yer alan birçok sebep olabilir. Cinsel tiksinme bozukluklarında genel olarak etmenler genellikle şiddetlidir. Aynı zamanda cinsel travma ve taciz durumlarına daha sık bir şekilde rast gelinir. Cinsel tiksinme bozukluklarında rol alan etmenler; cinsel korku durumları, travmalar, kimlik ve yönelim problemleri, kişilik sorunları, fobi ve eşin reddedilmesi şeklinde sıralanabilir.

Kadınlarda Cinsel Tiksinme Bozukluğunun Tedavi Süreci

Tedavi için ilk önce bireyin sorununun ana problemine inilmesi gerekir. Bu şekilde çözümleme daha kolay olacaktır. Kimi zaman tiksinmeye yol açan etmen sevişme esnasında bireyi oldukça rahatsız eden fakat ifade edemediği faaliyettir. Fakat cinsel tiksinme bozukluğuna her daim basitçe çözümlenecek kolay etmen sebep olmaz ve etmenlerin bulunup çözülmesi zaman alınabilir.

  

Yorum Yazın